Hiển thị tất cả 11 kết quả

cho thuê lều cắm trại
thuê bàn ghế du lịch

BÀN GHẾ DÃ NGOẠI

Bàn Du Lịch Hộp Kim

30.000/ Ngày

BÀN GHẾ DÃ NGOẠI

Bàn lớn 6 người

70.000/ Ngày
160.000/ Ngày
90.000/ Ngày
150.000/ Ngày

BÀN GHẾ DÃ NGOẠI

Ghế gập du lịch

15/ Ngày

BÀN GHẾ DÃ NGOẠI

Ghế Gấp Du Lịch, Xếp Gọn

20.000/ Ngày

BÀN GHẾ DÃ NGOẠI

Ghế Xếp Du Lịch Thổ Cẩm

30.000/ Ngày

BÀN GHẾ DÃ NGOẠI

Ghế Xếp Vintage

50.000/ Ngày

BÀN GHẾ DÃ NGOẠI

Kệ 3 Tần Xếp Gọn

45.000/ Ngày

BÀN GHẾ DÃ NGOẠI

Khăn Trải Bàn Thổ Cẩm

30.000
0911 768 879