Combo cắm trại 4 người

400.000/ Ngày

COMBO Đầy Đủ Đồ Cắm Trại 4 Người | thuê lều cắm trại 4 người

BAO GỒM: 

  • Lều 4
  • 2 đèn lều
  • 1 đèn trang trí
  • bộ bàn ghế cao cấp 4 người
  • chiếu cách nhiệt
  • 1 lều A
0911 768 879