Combo cắm trại 2 người (VIP 1)

200.000/ Ngày

Combo cắm trại 2 người (2 ngày 1 đem)

Giá thuê: 200.000đ

BAO GỒM: 

  • Lều 2 người (2 lớp)
  • 1 đèn lều
  • 1 đèn trang trí
  • chiếu cách nhiệt
  • 2 túi ngủ
0911 768 879