Nệm Tự Phồng Du Lịch

20.000/ Ngày

Cho Thuê Nệm Tự Phồng Du Lịch

Chiều dải: 190cm (trong đó phần gối chiếm 30cm)

Chiều rộng: 57 cm

Chiều cao sau khi bơm: 2.5cm

Kích thước sau khi cuộn tròn: 60 cm.

0911 768 879