Combo cắm trại 2 người (VIP 2)

390.000/ Ngày

Combo cắm trại 2 người (2 ngày 1 đem)

Giá thuê: 390.000đ

BAO GỒM: 

  • Lều 2 người (2 lớp)
  • 2 đèn lều
  • 2 ghế, 1 bàn
  • bếp nướng
  • 1 đèn trang trí
  • chiếu cách nhiệt
  • 2 túi ngủ
  • thùng đá giữ nhiệt
0911 768 879