Lều VINTAGE HOME 2-3P

100.000/ Ngày

– Size: 210*160*140

– Thiết kế 2 Cửa 2 Lớp chống mưa to, có thể tuỳ biến nhiều kiểu.

– Vải chính: P/T185T25DPU3000MMWRUW

– Vải Đáy: P/O 210DPU3000M/MWRFR

– Kích thước đóng gói: 60*20 cm

– Trọng lượng: 5kg

0911 768 879