Bộ Đàm

35.000/ Ngày

Cho Thuê Bộ Đàm

Bao gồm 1 máy, 1 tai nghe, 1 sạc

Sử dụng 36h liên tục

0911 768 879