Đèn LED Siêu Sáng 100W-240V

100.000

Đèn leb siêu sáng công suất 100w

Tổng đèn leb 100 bóng

Thời lượng Pin kéo dài 8h liên tục

Khả năng chống nước

Số hạt đèn: 80 đèn LED ánh sáng trắng + 10 đèn cảnh báo đỏ + 10 đèn cảnh báo màu xanh
Lihgt & chế độ: Cao/Thấp/Flash (đèn cảnh báo đỏ/đèn cảnh báo màu xanh)

0911 768 879