Chiếu cách nhiệt

10.000/ Ngày

Cho Thuê Chiếu cách nhiệt

Giữ nhiệt tốt, dày (lót trong lều) (D)2*(R)1m

 

0911 768 879