Bạt Sinh Hoạt (15-20 người)

40.000/ Ngày

Cho Thuê Bạt sinh hoạt (15-20 người)

Kích thước: (D)3.5*(R)3m

0911 768 879