COMBO Cắm Trại 10 Người

550.000

Các Gói COMBO Chi tiết đồ dùng
Combo Vip 1 3 lều 4người, 3 cách nhiệt, 1 lều A, 2 đèn trang trí, 2 đèn,bộ bàn ghế 10 người, 1 bạt sinh hoạt, 1 lò nướng ,  thùng giữ nhiệt
Combo Vip 2 (1) 2 lều 6 người, 4 cách nhiệt, 1 lều A, 2 đèn ngủ, 2 đèn trang trí, 2 đèn, 1 bạt sinh hoạt, 1 bạt Pinic, 1 lò nướng ,  thùng giữ nhiệt
Combo vip 2 (2) 1 lều 10, 6 cách nhiệt, 1 đèn ngủ, 2 đèn sinh hoạt, 2 đèn trang trí, 1 bạt sinh hoạt, lò nướng chân ngắn, lều A
Combo vip 3 2 lều 6người, 2 nệm lớn, 6 túi ngủ, 1 lều A, 2 đèn ngủ, 4 đèn trang trí, 4 đèn,  bộ bàn ghế cao cấp 10 người, 1 bạt sinh hoạt, 2 bạt Pinic, 2 lò nướng ,  thùng giữ nhiệt

xem tất cả sản phẩm combo tại đây

0911 768 879