COMBO cắm trại 6 người

400.000

Các Gói COMBO Chi tiết đồ dùng
Combo Vip 1 (1) 2 Lều 5, 4 cách nhiệt, 2 đèn sinh hoạt, 2 đèn trang trí, bộ bàn ghế cao cấp 6 người, bếp nướng đứng, lều A, 1 bạt pinic
Combo Vip 1 (2) 1 Lều 10, 4 cách nhiệt, 2 đèn sinh hoạt, 2 đèn trang trí, bộ bàn ghế cao cấp 6 người, bếp nướng đứng, lều A, 1 bạt pinic, thùng giữ nhiệt
Combo vip 2 (1) 2 lều 4, 2 cách nhiệt lớn,2 đèn ngủ, 2 đèn treo, 2 đèn trang trí, 1 bạt sinh hoạt, lò nướng chân ngắn, lều A, 1 bạt pinic
Combo vip 2 (2) 1 lều 6, 1 lều 2, cách nhiệt, 2 đèn sinh hoạt, 2 đèn trang trí, 1 bạt sinh hoạt, lều A
Combo vip 3 2 lều 5người, cách nhiệt,6 túi ngủ, 1 lều A,2 đèn ngủ, 3 đèn trang trí, 4 đèn,  bộ bàn ghế cao cấp 6 người, 1 bạt Pinic, lò nướng cao,  thùng giữ nhiệt
0911 768 879