COMBO cắm trại 2 người

150.000

Các Gói COMBO Chi tiết đồ dùng

Combo

Vip 1

Lều 2 người, 1 túi cách nhiệt, 1 túi ngủ, 1 đèn sinh hoạt, 1 bộ bàn ghế cao cấp 2 người, 1 bếp nướng, 1 bạt picnic, 1 đèn trang trí

Combo

vip 2

lều 2, 1 cách nhiệt, 1 đèn sinh hoạt, 1 đèn trang trí, 1 túi ngủ

Combo

vip 3

Lều 2 người, 1 túi cách nhiệt, 2 túi ngủ, 1 đèn ngủ, 2 đèn, 1 đèn trang trí, 1 bộ bàn ghế cao cấp 2 người, 1 bếp nướng, 1 thùng giữ nhiệt
0911 768 879