COMBO cắm trại 4 người

350.000

Các Gói COMBO Chi tiết đồ dùng
Combo Vip 1 lều 6, 2 cách nhiệt, 2 đèn, 2 đèn trang trí, bộ bàn ghế cao cấp 4 người, lều A, bạt Pinic
Combo Vip 2 (1) 1 lều 4, 2 cách nhiệt,2 túi ngủ, 1 đèn ngủ, 2 đèn trang trí, 2 đèn sinh hoạt , 1 bạt Pinic, 1 lò nướng thấp
Combo vip 2 (2) 2 lều 2người, 2 cách nhiệt,2 túi ngủ, 2 đèn ngủ, 2 đèn trang trí, 2 đèn, 1 bạt Pinic, 1 lò nướng thấp, 1 thùng giữ nhiệt
Combo vip 3 2 lều 2người, cách nhiệt,4 túi ngủ, 1 lều A,2 đèn ngủ, 2 đèn trang trí, 3 đèn,  bộ bàn ghế cao cấp 4 người, 1 bat Pinic, 1 lò nướng cao,  1 thùng giữ nhiệt

xem tất cả sản phẩm combo tại đây

0911 768 879