Đèn Treo

30.000

Thời gian sáng chế độ sáng nhất là 4 tiếng

chế độ thấp hơn từ 5-6 tiếng theo thông số nhà sản xuất

ánh sáng tỏa sung quanh

giá thuê: 30.000/Hành Trình

0911 768 879