Đèn Treo Loại Lớn

40.000

Thời gian sáng chế độ sáng nhất là 5 tiếng

chế độ thấp hơn từ 7-8 tiếng theo thông số nhà sản xuất

giá thuê: 40.000/Hành Trình

0911 768 879